Мария Иванова

Мениджър маркетинг и реклама

088 455 6616

primea.burgas@gmail.com

 

Милена Фандъкова

Главен брокер продажби и наеми апартаменти

+359 884 55 66 02

primea.fandakova@gmail.com

Всички оферти

Кремена Горчева

Брокер продажби и наеми апартаменти

0885 85 85 10

primea.gorcheva@gmail.com

Всички оферти

Ива Стойкова

Брокер продажби и наеми апартаменти

0884 55 66 03

primea.stoykova@gmail.com

Всички оферти

Милена Моллова

Брокер продажби и наеми апартаменти

0884556605

primea.mollova@gmail.com

Всички оферти

Мария Гондова

Брокер продажби и наеми апартаменти

0884556615

primea.gondova@gmail.com

Всички оферти

Пламена Динкова

Брокер продажби и наеми апартаменти

0885 44 66 99

primea.dinkova@gmail.com

Всички оферти

Петя Хамбарлиева

Брокер продажби и наеми апартаменти

0885 85 85 33

primea.hambarlieva@gmail.com

Всички оферти