>

Информация

Продава УПИ Бургас, Промишлена зона - Юг
Ref. №: 1303 Площ: 4350.00 m2 Цена: 0 €

Описание

ПРИМЕА недвижими имоти прозава урегулиран парцел в Промишлена зона „ЮГ“ с отлична локация за търговска, логистична или производствена дейност.

Парцелът се намира между ул. “Чаталджа“ („Индустриална“) и околовръстен път – бул. “Т. Александров“. Има възможност да се раздели над ва самостоятелни парцела с квадратури съответно 2000 кв.м. и 2350 кв.м.

Между ул. “Чаталджа“ и бул.“Т.Александров“ има изграден път, който е съобразен с необходимите радиуси за завиване на влекачи с полуремаркета, вкл. и с удължена база.

В имота има трафопост, собственост на EVN. Имотът е електрифициран, като подотчетното табло е монтирано на трафопоста. Планираната (заявена) мощност за този имот е 100kW. Има възможност за неколкократно увеличение на мощностите, ако има необходимост. В парцела са положени силови кабели в цеви и шахти по всички контури.

Имотът е водоснабден. Уличният водопровод е съобразен за осигуряване на големи водни количества ако са необходими за производствени цели. Новоизграденият водопровод на практика е „връзка“ между главните водопроводи по бул. “Т. Александров“ и ул.“Чаталджа“ Монтирани са всички необходими пожарни хидранти. Към имота има три отклонения, като в момента работи само едно.

Канализация: Каналните води, както и дъждовните са отведени в улична канализация, която зауства на ул.“Чаталджа“. В имота е изградена цялата площадкова мрежа, като наклоните са съобразени за бързо отводняване.

Теренът е типичния за района между ез.“Вая“ и Черно море. Изпълнени са насипи с глинести почви и над тях около 1,5м скални материали с различна едрина, намаляваща към повърхността. Около 35% е бетониран (20 см., армирано). Изградена е ограда с мрежа, която е стъпила на бетонна основа (видимата част над терена е 60см). Поставени са седем видеокамери за денонощно наблюдение. Има два плъзгащи се портала с ширина 6м и е подготвен трети такъв. Към имота, съгласно уличната регулация има обособен и изграден джоб за паркинг за над 30 автомобила.

Отлична локация за търговска, логистична или производствена дейност.