Над 45 брокери, между които и такива с много голям практически опит, преминават в момента през специализираното обучение, организирано от Националната Aкадемия за Недвижими Имоти към НСНИ.

Те се готвят да защитят диплома – държавно свидетелство за владеене на професията „брокер на недвижими имоти“, лицензирано от МОН и валидно за издаване на Европейска професионална карта.

Лекторите – едни от най-опитните преподаватели с дългогодишен опит и специализация в сферата на недвижимите имоти, между които университетски преподаватели от УНСС, УАСГ, ИУ-Варна, нотариуси и опитни практици ще обогатят с теория и практически съвети знанията на брокерите, които се стремят към професионализъм.

Такова обучение и валидиране на знания се провежда за трети път в Бургас. Регионалната структура си поставя за цел това да се превърне в ежегодна практика за регион Бургас. Само така ще отговорим на изискванията на нашите клиенти да получават качествена услуга, отговаряща на европейските стандарти.

Източник: https://www.nsni.bg/

Всички статии